Coachen via het enneagram

Coachen via het enneagram 2018-07-01T09:50:54+00:00
Loading...

Wat is het enneagram?

Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. Het deelt persoonlijkheden onder in negen verschillende types, die elk hun eigen sterktes en zwaktes hebben.

De negen enneagram-typen worden beschreven vanuit de manier waarop ze in het leven staan. Het model beoogt inzicht te geven in persoonlijkheid en de relaties met anderen. Het enneagram probeert ook bewustwording te creëren voor de aanleg die elk type heeft voor bepaalde kwaliteiten, zoals empathie, alwetendheid en liefde.

Elk van de negen persoonlijkheidstypen van het enneagram heeft zich gevormd rond een centrale passie. De passie en de preoccupatie die hieruit voortkomt, bepalen in dit model de levensbeschouwing van elk van de negen typen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Via een online gevalideerde vragenlijst maak ik je type helder en kijken we naar de kwaliteiten en valkuilen. Door bewust te zijn van je drijfveren, je passie en je instinct ga je jezelf, je patronen beter begrijpen.Je krijgt oefeningen mee en op regelmatige tijdstippen wordt er gereflecteerd. Ook systeemwerk komt hier aan bod? Wat neem je mee vanuit je systeem?

We kijken naar datgene wat jij meer kan inzetten en naar patronen die je niet meer nodig hebt.

Door hier bewust mee aan de slag te gaan kan je meer jezelf zijn en verbinding maken met jezelf

Ik werk met een gevalideerde online test van het hpei instituut die een gedegen psychologische validiteit heeft doorstaan.

Deze gevalideerde vragenlijst is ontwikkeld door Philippe Halin en Jacques Prémont. Deze online test kan alleen afgenomen worden mits begeleiding van een gecertificeerde coach en gaat altijd gepaard met minimum een uur type interview.